r

rączka, rakietą, ranny, rdzewieje, receptą, regał, rejs, rekin, rękopis, rektora, resztki, reumatyzm, rewolwer, robotnikowi, rolnika, ropiejąca, rozchyla, rozczarowana, rozgałęziona, rozkroczy, rozpada, rozpala, rozpyla, rozsądny, rozsypane, rozszerza, roztwór, rozważa, rozwód, rtęci, ruina, rwie się, rybą, rywal, ryzyko, rzadki, rzeczowy, rzeczy, rzęsa,